24.04.2016ADVOCAT REAL s.r.o. ponúka odmenu za Váš tip. Ak viete
24.04.2016kto chce predať, kúpiť nehnuteľnosť dajte nám tip.
24.4.2016Po úspešnej realizácii obchodu Vás odmeníme sumou 100,-
24.4.2016EUR.
Expert
Expert na Krásnu a sídlisko Nad Jazerom
ADVOCAT REAL, s.r.o.
ADVOCAT REAL, s.r.o. vaša realitná kancelária
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Stavebno - inžinierska činnosť

Spoločnosť ADVOCAT REAL, s.r.o.  zabezpečuje prostredníctvom mandátnej zmluvy vybavenie územného,stavebného a kolaudačného povolenia.

Zabezpečenie týchto povolení predstavuje :

  • Vypracovanie podkladov súvisiacich s podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia stavby
  • Vypracovanie návrhu na začatie územného konania
  • Obstaranie dokladov a stanovísk verejno-právnych orgánov a organizácií potrebných pre vydanie územného rozhodnutia
  • Zabezpečenie vydania rozhodnutia o umiestnení stavby
  • Obstaranie dokladov a stanovísk verejno – právnych orgánov potrebných pre stavebné konanie
  • Zabezpečenie vydania stavebného povolenia stavby
  • Zabezpečenie vydania stavebného povolenia pre prípojky na verejné inžinierske siete : plyn a plynofikácia domu, prípojka elektro, vodovodná prípojka,  kanalizačná prípojka
  • Vypracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia o povolenía na užívanie stavby a obstaranie dokladov a stanovísk verejno – právnych orgánov potrebných pre toto konanie
  • Zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia o povolení na užívanie stavby

V prípade, že konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie stavebný úrad spojí do jedného konania, mandatár zabezpečuje iba jedno rozhodnutie.

Cena za zabezpečenie územného,stavebného a kolaudačného povolenia pre jednu stavbu predstavuje sumu  490,-  Eur .

V prípade, že spoločnosť zabezpečí iba jeden stupeň povolenia , tak suma  za  povolenie je 200,- Eur.

Naša spoločnosť nie je platcom DPH. Suma nezahŕňa správne a iné poplatky, ktoré si účtujú jednotliví správcovia sieti.

 

Porovnajte si ceny  u našej konkurencie.